بازی نفت تهران - استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 10)

نفت تهران

1 0

استقلال خوزستان

15:45 1396/07/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نفت تهران و استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
1

استقلال خوزستان

15:30
1396/12/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

1
1

نفت تهران

15:30
1395/11/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

2
2

استقلال خوزستان

20:30
1395/05/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
0

استقلال خوزستان

17:30
1395/01/26

اخبار بازی