بازی پیکان - تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 10)

پیکان

2 1

تراکتورسازی

15:45 1396/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
0

تراکتورسازی

15:00
1396/12/10
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

1
0

پیکان

15:45
1395/11/03
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
3

تراکتورسازی

18:00
1395/05/17
لیگ برتر جام خليج فارس

تراکتورسازی

2
0

پیکان

17:00
1394/02/06

اخبار بازی