بازی فولاد - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 10)

فولاد

1 1

سایپا

18:00 1396/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و سایپا

لیگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

2
1

فولاد

20:15
1397/06/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

0
2

سایپا

15:30
1396/12/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

0
1

سایپا

15:00
1395/11/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

2
2

فولاد

18:50
1395/06/20

اخبار بازی