بازی پرسپولیس - پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 12)

پرسپولیس

0 0

پدیده

17:30 1396/08/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و پدیده

لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

1
0

پدیده

20:45
1397/05/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

1
0

پدیده

17:00
1397/01/18
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
4

پرسپولیس

17:45
1396/01/30
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

2
1

پدیده

14:00
1395/09/20

اخبار بازی