بازی نفت تهران - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 12)

نفت تهران

0 1

سایپا

15:15 1396/08/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نفت تهران و سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

2
4

سایپا

17:00
1397/01/17
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
1

سایپا

17:30
1396/01/18
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0
2

نفت تهران

15:00
1395/09/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
0

سایپا

18:00
1395/02/24

اخبار بازی