بازی پدیده - نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 13)

پدیده

3 1

نفت تهران

14:30 1396/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
0

نفت تهران

16:00
1397/01/24
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
0

پدیده

14:45
1395/11/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
3

نفت تهران

20:30
1395/05/16
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
2

نفت تهران

17:30
1395/01/21

اخبار بازی