بازی ذوب آهن - فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 13)

ذوب آهن

0 1

فولاد

15:00 1396/09/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
1

فولاد

17:00
1397/01/23
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

0
1

ذوب آهن

15:30
1395/11/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

2
0

فولاد

20:30
1395/05/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
1

ذوب آهن

16:00
1394/11/29

اخبار بازی