بازی پرسپولیس - ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 14)

پرسپولیس

4 0

ذوب آهن

15:00 1396/09/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

1
2

ذوب آهن

18:00
1397/02/02
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

3
3

پرسپولیس

18:00
1396/02/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

0
1

ذوب آهن

16:20
1395/09/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

2
2

ذوب آهن

14:30
1394/11/18

اخبار بازی