بازی سپاهان - استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 14)

سپاهان

1 1

استقلال خوزستان

15:15 1396/09/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

2
3

استقلال خوزستان

18:00
1397/02/02
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
1

استقلال خوزستان

14:45
1395/11/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

1
3

سپاهان

20:30
1395/05/16
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
1

استقلال خوزستان

15:00
1394/10/05

ویدیوهای بازی سپاهان و استقلال خوزستان

اخبار بازی