بازی صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 14)

صنعت نفت آبادان

1 1

تراکتورسازی

16:45 1396/09/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی

لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتورسازی

1
2

صنعت نفت آبادان

18:00
1397/07/28
جام حذفی ایران 1/16 نهایی

تراکتورسازی

3
3

صنعت نفت آبادان

20:00
1397/06/23
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

تراکتورسازی

18:00
1397/02/02
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

2
2

تراکتورسازی

15:00
1395/10/28

ویدیوهای بازی صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی

اخبار بازی