بازی گسترش فولاد - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 14)

گسترش فولاد

3 1

سایپا

14:15 1396/09/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گسترش فولاد و سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

0
0

سایپا

18:00
1397/02/02
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

1
2

گسترش فولاد

15:00
1395/11/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

1
1

سایپا

18:30
1395/06/25
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

1
0

گسترش فولاد

14:30
1394/10/06

اخبار بازی