بازی استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 15)

استقلال خوزستان

0 1

صنعت نفت آبادان

15:00 1396/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال خوزستان

2
2

صنعت نفت آبادان

20:30
1397/05/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

3
3

صنعت نفت آبادان

18:00
1397/02/07
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
1

استقلال خوزستان

15:30
1395/11/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

1
1

صنعت نفت آبادان

18:45
1395/06/25

اخبار بازی