بازی ذوب آهن - نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 15)

ذوب آهن

2 0

نفت تهران

15:15 1396/09/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و نفت تهران

لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
0

نفت تهران

17:00
1397/02/07
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

1
1

ذوب آهن

17:30
1395/12/19
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
2

نفت تهران

16:45
1395/07/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
0

نفت تهران

15:30
1394/12/16

اخبار بازی