بازی تراکتورسازی - فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 15)

تراکتورسازی

1 1

فولاد

14:00 1396/09/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتورسازی و فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

1
0

فولاد

17:00
1397/02/07
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
0

فولاد

16:30
1395/12/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

2
2

تراکتورسازی

15:00
1395/07/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

2
3

تراکتورسازی

15:30
1394/12/20

اخبار بازی