بازی استقلال - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 16)

استقلال

4 0

صنعت نفت آبادان

16:25 1396/10/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال و صنعت نفت آبادان

جام حذفی ایران نیمه نهایی

استقلال

2
1

صنعت نفت آبادان

14:45
1396/11/10
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

0
1

صنعت نفت آبادان

21:00
1396/05/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

3
0

صنعت نفت آبادان

16:45
1395/11/03
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

2
1

استقلال

20:30
1395/05/15

اخبار بازی