بازی سپاهان - پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 17)

سپاهان

4 0

پدیده

15:15 1396/10/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

0
4

پدیده

19:00
1396/05/13
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
1

پدیده

14:00
1395/10/24
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

1
0

سپاهان

20:30
1395/05/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

2
0

سپاهان

18:00
1395/02/24

اخبار بازی