بازی نفت تهران - فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 17)

نفت تهران

1 2

فولاد

15:00 1396/10/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نفت تهران و فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

1
1

فولاد

20:45
1396/05/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

2
2

نفت تهران

18:00
1396/01/25
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

2
4

فولاد

16:40
1395/09/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
2

نفت تهران

18:00
1395/02/19

اخبار بازی