بازی پدیده - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 18)

پدیده

1 0

صنعت نفت آبادان

14:30 1396/10/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

پدیده

20:00
1397/05/19
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
2

صنعت نفت آبادان

21:00
1396/05/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

3
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1395/11/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

3
3

پدیده

17:00
1395/06/31

ویدیوهای بازی پدیده و صنعت نفت آبادان

اخبار بازی