بازی نفت تهران - تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 19)

نفت تهران

2 0

تراکتورسازی

15:00 1396/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نفت تهران و تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

1
2

تراکتورسازی

19:47
1396/05/26
جام حذفی ایران فینال

نفت تهران

1
0

تراکتورسازی

20:30
1396/02/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
1

تراکتورسازی

18:00
1396/02/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

2
0

نفت تهران

15:00
1395/10/05

اخبار بازی