بازی استقلال - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 19)

استقلال

1 1

سایپا

16:35 1396/10/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال و سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

0
1

سایپا

20:45
1396/05/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

2
1

سایپا

17:30
1395/12/18
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0
2

استقلال

16:45
1395/07/30
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

2
1

سایپا

18:00
1395/02/09

اخبار بازی