بازی پدیده - استقلال

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 20)

پدیده

0 0

استقلال

15:00 1396/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و استقلال

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

2
0

استقلال

18:00
1396/05/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

2
1

پدیده

18:00
1396/02/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
1

استقلال

16:20
1395/09/25
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
0

استقلال

17:30
1394/12/20

اخبار بازی