بازی ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 20)

ذوب آهن

2 1

صنعت نفت آبادان

15:00 1396/10/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

2
2

صنعت نفت آبادان

20:30
1396/05/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

ذوب آهن

17:45
1396/01/17
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

3
0

صنعت نفت آبادان

16:15
1395/09/05
لیگ برتر جام خليج فارس

صنعت نفت آبادان

0
6

ذوب آهن

18:00
1392/02/15

ویدیوهای بازی ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

اخبار بازی