بازی پرسپولیس - گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 20)

پرسپولیس

1 1

گسترش فولاد

15:30 1396/10/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

3
0

گسترش فولاد

17:15
1396/06/16
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

0
1

پرسپولیس

16:45
1395/11/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

1
0

گسترش فولاد

18:00
1395/05/16
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

4
2

گسترش فولاد

18:00
1395/02/19

اخبار بازی