بازی پیکان - پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 21)

پیکان

1 3

پرسپولیس

15:30 1396/11/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
0

پرسپولیس

20:00
1396/06/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

0
2

پرسپولیس

18:50
1396/01/16
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

0
0

پیکان

15:15
1395/09/04
جام حذفی ایران یک شانزدهم نهایی

پیکان

0
1

پرسپولیس

18:40
1394/06/21

اخبار بازی