بازی فولاد - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 22)

فولاد

1 1

صنعت نفت آبادان

15:00 1396/11/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
0

صنعت نفت آبادان

19:00
1396/06/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
0

صنعت نفت آبادان

18:00
1396/02/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
3

فولاد

15:00
1395/09/26
لیگ برتر جام خليج فارس

فولاد

0
1

صنعت نفت آبادان

16:00
1391/12/11

اخبار بازی