بازی پرسپولیس - سپاهان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 22)

پرسپولیس

2 0

سپاهان

15:50 1396/11/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و سپاهان

لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

2
2

سپاهان

20:00
1396/06/30
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
2

پرسپولیس

17:10
1395/11/28
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

3
1

سپاهان

17:30
1395/06/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

2
2

پرسپولیس

17:00
1394/11/13

اخبار بازی