بازی صنعت نفت آبادان - پرسپولیس

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 23)

صنعت نفت آبادان

0 3

پرسپولیس

17:00 1396/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و پرسپولیس

جام حذفی ایران یک چهارم نهایی

صنعت نفت آبادان

1
1

پرسپولیس

14:30
1396/09/28
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
2

پرسپولیس

16:15
1396/09/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

0
1

صنعت نفت آبادان

16:30
1396/01/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
1

پرسپولیس

16:40
1395/08/07

اخبار بازی