بازی تراکتورسازی - گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 23)

تراکتورسازی

2 1

گسترش فولاد

14:15 1396/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتورسازی و گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

2
1

گسترش فولاد

14:00
1396/07/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

1
1

تراکتورسازی

17:30
1396/01/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

2
0

گسترش فولاد

14:45
1395/08/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

1
1

تراکتورسازی

14:30
1394/10/11

اخبار بازی