بازی پیکان - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 30)

پیکان

1 2

سایپا

17:00 1397/02/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و سایپا

لیگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
3

پیکان

20:45
1397/05/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

0
1

سایپا

15:00
1396/09/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0
2

پیکان

18:00
1396/02/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
0

سایپا

15:00
1395/09/25

اخبار بازی