بازی نفت تهران - ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 30)

نفت تهران

0 1

ذوب آهن

17:00 1397/02/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نفت تهران و ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

0
2

ذوب آهن

15:15
1396/09/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

نفت تهران

1
1

ذوب آهن

17:30
1395/12/19
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
2

نفت تهران

16:45
1395/07/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
0

نفت تهران

15:30
1394/12/16

ویدیوهای بازی نفت تهران و ذوب آهن

اخبار بازی