بازی بایرلورکوزن - بایرن مونیخ

آلمان بوندسلیگا (هفته 18)

بایرلورکوزن

1 3

بایرن مونیخ

23:00 1396/10/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
6
6
خطا
7
0
آفساید
0
4
موقعیت گل
11
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
6
11
خطا
11
0
آفساید
1
12
موقعیت گل
16
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
6
5
کرنر
0
5
خطا
4
0
آفساید
1
8
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و بایرن مونیخ

آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

1
3

بایرن مونیخ

18:00
1397/06/24
آلمان جام حذفی

بایرن مونیخ

6
2

بایرلورکوزن

23:15
1397/01/28
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

1
3

بایرن مونیخ

23:00
1396/05/27
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

0
0

بایرلورکوزن

21:00
1396/01/26