حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیل - رنس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لیل

2 0

رنس

20:30 1396/04/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لیل و رنس

فرانسه لیگ یک

لیل

0
2

رنس

17:30
1398/06/10
بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

1
1

لیل

20:30
1398/04/22
فرانسه لوشامپیونا

لیل

1
1

رنس

17:30
1398/01/18
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
1

لیل

19:30
1397/09/18
بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

4
2

لیل

20:30
1397/04/23