بازی بایرن مونیخ - آث میلان

بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

بایرن مونیخ

0 4

آث میلان

14:05 1396/04/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
3
11
کرنر
1
11
خطا
15
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
11
14
موقعیت گل
12
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
6
21
پرتاب دستی
9
8
کرنر
0
4
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
6
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی بایرن مونیخ و آث میلان

بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

3
3

بایرن مونیخ

05:30
1395/05/07
بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

0
3

بایرن مونیخ

23:15
1394/05/13

اخبار بازی