بازی لوانته - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 4)

لوانته

1 1

والنسیا

15:30 1396/06/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
8
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
3
21
خطا
11
2
آفساید
6
17
ضربه آزاد
23
9
موقعیت گل
13
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
3
13
خطا
6
1
آفساید
4
10
ضربه آزاد
14
3
موقعیت گل
8
42
٪ مالکیت توپ
58
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی لوانته و والنسیا

اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
2

لوانته

14:30
1397/06/11
اسپانیا لالیگا

لوانته

1
3

والنسیا

23:15
1396/11/22
اسپانیا لالیگا

والنسیا

0
1

لوانته

14:30
1394/12/23
اسپانیا لالیگا

لوانته

0
3

والنسیا

20:45
1394/08/09