بازی سلتاویگو - ختافه

اسپانیا لالیگا (هفته 5)

سلتاویگو

1 1

ختافه

23:30 1396/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
4
خطا
11
4
آفساید
3
14
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
2
9
خطا
20
5
آفساید
5
26
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
11
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
1
5
خطا
9
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
7
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی سلتاویگو و ختافه

اسپانیا لالیگا

ختافه

1
1

سلتاویگو

22:30
1397/07/09
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

0
3

ختافه

23:30
1396/11/30
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
0

ختافه

20:45
1394/12/08
اسپانیا لالیگا

ختافه

0
0

سلتاویگو

22:00
1394/07/10