بازی والنسیا - مالاگا

اسپانیا لالیگا (هفته 5)

والنسیا

5 0

مالاگا

22:30 1396/06/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
2
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
9
9
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
10
16
موقعیت گل
11
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
6
11
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
3
7
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی والنسیا و مالاگا

اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
1

مالاگا

23:15
1396/11/28
اسپانیا لالیگا

والنسیا

0
2

مالاگا

15:30
1396/02/02
اسپانیا لالیگا

مالاگا

2
2

والنسیا

23:15
1395/09/14
اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
1

مالاگا

22:30
1394/12/12