بازی ایبار - سلتاویگو

اسپانیا لالیگا (هفته 6)

ایبار

0 4

سلتاویگو

20:00 1396/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
1
1
آفساید
2
3
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
4
14
خطا
5
4
آفساید
3
9
ضربه آزاد
17
9
موقعیت گل
10
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
3
6
خطا
4
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ایبار و سلتاویگو

اسپانیا لالیگا

ایبار

0
2

سلتاویگو

15:30
1396/12/05
اسپانیا جام حذفی

ایبار

0
1

سلتاویگو

00:00
1396/09/08
اسپانیا جام حذفی

سلتاویگو

2
1

ایبار

23:00
1396/08/03
اسپانیا لالیگا

ایبار

2
0

سلتاویگو

18:45
1396/01/20