بازی آلاوس - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 10)

آلاوس

1 2

والنسیا

14:30 1396/08/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
10
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
4
37
٪ مالکیت توپ
63
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
4
19
خطا
18
1
آفساید
1
19
ضربه آزاد
20
16
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
5
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
0
9
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آلاوس و والنسیا

اسپانیا لالیگا

آلاوس

1
3

والنسیا

18:45
1396/12/26
اسپانیا جام حذفی

والنسیا

1
2

آلاوس

21:30
1396/11/04
اسپانیا جام حذفی

آلاوس

1
2

والنسیا

21:30
1396/10/27
اسپانیا لالیگا

والنسیا

1
2

آلاوس

15:30
1395/12/07

ویدیوهای بازی آلاوس و والنسیا