بازی سلتاویگو - بیلبائو

اسپانیا لالیگا (هفته 11)

سلتاویگو

3 1

بیلبائو

18:45 1396/08/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
3
خطا
8
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
6
13
خطا
17
4
آفساید
0
17
ضربه آزاد
17
11
موقعیت گل
14
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
3
10
خطا
9
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
11
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سلتاویگو و بیلبائو

اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
1

بیلبائو

18:45
1397/01/11
اسپانیا لالیگا

بیلبائو

3
0

سلتاویگو

23:15
1396/02/10
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
2

بیلبائو

23:15
1395/09/29
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
2

بیلبائو

14:30
1395/02/12