بازی اسپانیول - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 12)

اسپانیول

0 2

والنسیا

18:45 1396/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
4
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
4
11
خطا
17
3
آفساید
1
18
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
1
7
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
2
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اسپانیول و والنسیا

اسپانیا لالیگا

والنسیا

0
2

اسپانیول

20:45
1397/06/04
اسپانیا لالیگا

اسپانیول

0
1

والنسیا

23:15
1397/01/19
اسپانیا لالیگا

والنسیا

1
0

اسپانیول

18:30
1396/02/23
اسپانیا لالیگا

اسپانیول

1
2

والنسیا

14:30
1395/10/26

ویدیوهای بازی اسپانیول و والنسیا