بازی سویا - سلتاویگو

اسپانیا لالیگا (هفته 12)

سویا

2 1

سلتاویگو

21:00 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
9
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
2
20
خطا
17
2
آفساید
0
16
ضربه آزاد
22
12
موقعیت گل
11
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
2
11
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
9
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی سویا و سلتاویگو

اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
2

سویا

20:00
1397/07/15
اسپانیا لالیگا

سویا

0
4

سلتاویگو

18:45
1397/01/18
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
2

سویا

23:00
1396/02/07
اسپانیا لالیگا

سویا

3
0

سلتاویگو

18:45
1395/09/21