بازی ختافه - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 14)

ختافه

1 0

والنسیا

18:45 1396/09/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
11
خطا
6
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
12
18
خطا
11
6
آفساید
2
13
ضربه آزاد
24
11
موقعیت گل
13
32
٪ مالکیت توپ
68
8
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
10
7
خطا
5
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
9
20
٪ مالکیت توپ
80
5
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ختافه و والنسیا

اسپانیا لالیگا

ختافه

2
1

والنسیا

22:00
1397/01/29
اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
2

ختافه

20:45
1395/02/05
اسپانیا لالیگا

ختافه

2
2

والنسیا

18:30
1394/09/28
اسپانيا لاليگا

ختافه

0
1

والنسیا

14:30
1393/11/26