بازی ایبار - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 16)

ایبار

2 1

والنسیا

21:00 1396/09/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
9
خطا
4
0
آفساید
5
9
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
6
13
خطا
13
1
آفساید
5
18
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
2
4
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ایبار و والنسیا

اسپانیا لالیگا

ایبار

0
0

والنسیا

21:00
1397/02/09
اسپانیا لالیگا

ایبار

4
0

والنسیا

23:15
1395/11/16
اسپانیا لالیگا

والنسیا

0
1

ایبار

20:45
1395/06/06
اسپانیا لالیگا

ایبار

0
4

والنسیا

23:15
1395/02/01

ویدیوهای بازی ایبار و والنسیا