بازی والنسیا - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 21)

والنسیا

1 4

رئال‌مادرید

18:45 1396/11/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
8
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
6
38
٪ مالکیت توپ
62
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
4
20
خطا
22
2
آفساید
0
22
ضربه آزاد
20
11
موقعیت گل
13
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
2
12
خطا
14
2
آفساید
0
14
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی والنسیا و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
2

رئال‌مادرید

00:45
1396/06/06
اسپانیا لالیگا

والنسیا

1
2

رئال‌مادرید

18:45
1396/02/09
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
2

والنسیا

21:15
1395/12/04
اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
3

رئال‌مادرید

19:30
1395/02/19

ویدیوهای بازی والنسیا و رئال‌مادرید

اخبار بازی