بازی اتلتیکومادرید - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 22)

اتلتیکومادرید

1 0

والنسیا

23:15 1396/11/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
10
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
1
18
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
20
14
موقعیت گل
9
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
0
8
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی اتلتیکومادرید و والنسیا

اسپانیا لالیگا

اتلتیکومادرید

1
1

والنسیا

22:30
1397/05/29
اسپانیا لالیگا

اتلتیکومادرید

0
0

والنسیا

18:45
1396/06/18
اسپانیا لالیگا

والنسیا

0
3

اتلتیکومادرید

18:45
1395/12/15
اسپانیا لالیگا

اتلتیکومادرید

2
0

والنسیا

13:30
1395/07/11