بازی والنسیا - آلاوس

اسپانیا لالیگا (هفته 29)

والنسیا

3 1

آلاوس

18:45 1396/12/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
4
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
13
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
2
8
خطا
14
2
آفساید
2
16
ضربه آزاد
7
24
موقعیت گل
16
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
4
11
شوت خارج از چارچوب
8
10
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
1
4
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
2
11
موقعیت گل
11
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی والنسیا و آلاوس

اسپانیا جام حذفی

والنسیا

1
2

آلاوس

21:30
1396/11/04
اسپانیا جام حذفی

آلاوس

1
2

والنسیا

21:30
1396/10/27
اسپانیا لالیگا

والنسیا

2
1

آلاوس

14:30
1396/08/06
اسپانیا لالیگا

والنسیا

1
2

آلاوس

15:30
1395/12/07

ویدیوهای بازی والنسیا و آلاوس