بازی مالاگا - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 32)

مالاگا

1 2

رئال‌مادرید

23:15 1397/01/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
4
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
7
12
خطا
9
2
آفساید
3
12
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
16
38
٪ مالکیت توپ
62
4
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
5
7
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
3
8
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی مالاگا و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

مالاگا

2
3

رئال‌مادرید

18:45
1396/09/04
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

2
0

مالاگا

22:30
1396/02/31
اسپانیا لالیگا

مالاگا

1
2

رئال‌مادرید

18:45
1395/11/02
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
1

مالاگا

18:30
1394/12/02

اخبار بازی