حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بتیس - وایادولید

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بتیس

1 1

وایادولید

22:30 1396/05/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بتیس و وایادولید

اسپانیا لالیگا

وایادولید

2
1

بتیس

23:30
1398/05/27
اسپانیا لالیگا

بتیس

2
0

وایادولید

21:00
1397/12/05
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
0

بتیس

22:15
1397/07/29
اسپانیا لاليگا

وایادولید

3
4

بتیس

21:30
1393/02/21