حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - بنفیکا

بین المللی Emirates Cup

آرسنال

5 2

بنفیکا

19:50 1396/05/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
5
خطا
2
3
آفساید
1
2
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
3
1
کرنر
2
6
خطا
3
4
آفساید
1
3
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
11
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
5
13
پرتاب دستی
8
1
کرنر
1
1
خطا
1
1
آفساید
0
1
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
7
66
٪ مالکیت توپ
34
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی آرسنال و بنفیکا

بین المللی دوستانه باشگاهی

بنفیکا

1
5

آرسنال

19:50
1393/05/11

اخبار بازی