حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیورپول - اتلتیکومادرید

بین المللی آئودی کاپ

لیورپول

1(5) (4)1

اتلتیکومادرید

23:00 1396/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
5
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
15
3
کرنر
4
5
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
2
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
11
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
0
موقعیت گل
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
0
پرتاب دستی
0
3
کرنر
4
10
خطا
10
1
آفساید
3
13
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
22
پرتاب دستی
26

بازی های رودرروی لیورپول و اتلتیکومادرید

بین المللی آئودی کاپ

لیورپول

1
1

اتلتیکومادرید

23:00
1396/05/11